Seleccionar página

MUNICIPIS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, Jornada sobre la Cooperació al Desenvolupament Municipal com a eina eficaç en la lluita contra la pobresa Jornada organitzada per la CVONGD amb el suport de la Diputació de València. Dijous 9 de maig de 9.30 a 14h en el Centre Cultural Beneficencia de València.


Jornada sobre la Cooperacio al Desenvolupament Municipal com a eina eficaç en la lluita contra la pobresa